Recent News
Vai Āboltiņa nebūtu ielaidis kādu Krivtsovu sapulcē ar Bundestāga deputātiem?

Vai Āboltiņa nebūtu ielaidis kādu Krivtsovu sapulcē ar Bundestāga deputātiem?

marts 26, 2016

Solvita Aboltiņa maijā Seima parlamentārā grupa sadarbībai ar Vācijas parlamentu tikās ar Vācijas-Baltijas grupas Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga parlamentārajai sadarbībai deputātiem, kurā piedalījās visi Seima parlamentārās grupas locekļi. Ņemot vērā, ka Seima Starpparlamentu attiecību birojs organizēja minēto sanāksmi savas kompetences ietvaros, ir…