Recent News
Vai Āboltiņa nebūtu ielaidis kādu Krivtsovu sapulcē ar Bundestāga deputātiem?

Solvita Aboltiņa

  1. maijā Seima parlamentārā grupa sadarbībai ar Vācijas parlamentu tikās ar Vācijas-Baltijas grupas Vācijas Federatīvās Republikas Bundestāga parlamentārajai sadarbībai deputātiem, kurā piedalījās visi Seima parlamentārās grupas locekļi.

Ņemot vērā, ka Seima Starpparlamentu attiecību birojs organizēja minēto sanāksmi savas kompetences ietvaros, ir mulsinoši, ka šīs tikšanās laikā viena no personām, kas pārstāv sarunu galda deputātu grupu sadarbībai ar Vācijas parlamentu, bija Elizabete Krivcova – Seima deputāta Sergeja Dolgopolova palīdzība …

Gribu atzīmēt, ka Seima deputāts Sergejs Dolgopolovs iepriekš mani informēja, ka nevarēs piedalīties šajā sanāksmē, taču man netika jautāts un netika jautāts par deputāta vēlmi atļaut viņa asistentam piedalīties šajā sanāksmē. Es varu apstiprināt, ka, ņemot vērā šīs personas līdzšinējo darbību un drošības policijas vairākos gada pārskatos pausto viedokli par to, kā Krievija īsteno pasākumus, lai mēģinātu ietekmēt ārpolitikas procesus, aizbildinoties ar Krievijas tautiešu atbalstu, tas tā nav.

Turklāt es vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka Saeimas deputāta palīga pienākumi ir izsmeļoši izklāstīti Saeimas kārtības 196. pantā un galvenokārt attiecas uz noteiktu tehnisku funkciju izpildi un organizatoriskais atbalsts, veicinot Saeimas deputāta darbu. Likumā nav noteiktas Seima deputāta palīga tiesības pārstāvēt deputātu Seima vai citu institūciju sanāksmēs, kas saistītas ar Seima deputāta tiešo pienākumu pildīšanu, jo šajā gadījumā šis ar deputātiem tikās arī deputātu grupa. Saeimas kārtība paredz iespēju Saeimas deputāta palīgam piedalīties tikai atklātās Saeimas komisiju sēdēs deputāta vārdā.

Ņemot vērā minēto, vēršos pie Saeimas Prezidija ar lūgumu izvērtēt konkrētus gadījumus un atbildīgo darbinieku kompetenci, kā arī nodrošināt, lai šādu pasākumu turpmākā organizēšana tiktu veikta ne tikai saskaņā ar iekšējiem un ārējie likumiem un noteikumiem, normatīviem aktiem.

News Reporter

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.