Recent News
Arī ticīgo skaits Latvijā samazinās
  1. gadā latviešu reliģiskajās kopienās un draudzēs bija 1 514 702 ticīgie. Katoļu skaits ir pieaudzis, luterāņu kopiena ir samazinājusies; pareizticīgo skaits palika nemainīgs.

Pērn Latvijā bija 1 514 702 ticīgie, kas ir par 11 650 mazāk nekā pirms gada, ziņo portāls Blagovest Info.

Luterāņi ziņo, ka viņu draudzēs ir 700 465 baznīcas locekļi, kas ir par 16 942 mazāk nekā 2014. gadā.

Savukārt katoļi atzīmē savu draudžu pieaugumu: 2014. gadā Latvijā bija 407 018 šīs konfesijas ticīgo, bet pērn jau bija 415 440 katoļu.

Pareizticīgo kopienās nav izmaiņu. 2015. gadā Latvijā bija 370 tūkstoši ticīgo (tāpat kā pirms dažiem gadiem), bet vecticībnieku kopienās – 2393 cilvēki.

Turklāt latviešu vecticībnieku baznīca savā ziņojumā ziņoja, ka dievkalpojumos bija klāt 41 042 ticīgie. Jāpiebilst, ka šajā draudzē par draudzes locekli tiek uzskatīts tikai tas ticīgais, kuram sapulcēs ir balsstiesības.

  1. gadā latviešu baptistu draudzēs bija 6888 cilvēki.

Tieslietu departamenta ziņojums, uz kuru atsaucas Blagovest Info, liecina, ka pagājušajā gadā bija 3935 Septītās dienas adventisti, 526 metodisti, 284 ebreji, 337 musulmaņi, 145 Harē Krišnas sievietes, 3000 Jaunās paaudzes baznīcas locekļi, 3175 evaņģēlisti, 162 budisti, 697 pagāni, 972 mormoņi, 100 reformu kopienu locekļi, 721 Jehovas liecinieks, 432 Armēnijas apustuliskās baznīcas locekļi, 220 Autonomās pareizticīgās baznīcas locekļi, 264 Pestīšanas armijas locekļi, 21 hinduists un 37 Visarion sektas biedri.

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, 2016. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 969 000 cilvēku.

Pirms mēneša Latvijā notika trešā baznīcas nakts. Šī tradīcija aizsākās pirms 10 gadiem Austrijā ar mērķi apvienot visus kristiešus. Baznīcu vakari tiek organizēti arī Čehijā, Slovākijā un Igaunijā.

News Reporter

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.